Sponzori podujatia

V roku 2023 Rusínsky ultrabeh podporili:

Sponzori:
→ ZŠ Konštantínova ul. Stropkov
→ OO CR Horný Zemplín
→ TESLA a.s. Stropkov
→ Jan Šotik – Techniques line s.r.o. Stropkov
Ing. Dušan Lukáč, poslanec PSK
→ Ing. Alojz Glinský – STROPTEL s.r.o. Stropkov
POĽNOPRODUKT s.r.o Vyšný Orlík
PS Europlast Stropkov
M-L audit s.r.o. Stropkov
GLITEL s.r.o Stropkov
→ Repro Elektronik Slovakia s.r.o. Stropkov
Jaroslav Bajcura – Brova s.r.o. Chotča
JUDr. Robert Bockanič

 

Poďakovanie tiež patrí:
→ Členom Klubu Bežcov Stropkov
→ Obsluhe občerstvovacích staníc
→ Cieľovému servisu pri spracovaní údajov a ostatného zabezpečenia

→ Šarmantnej obsluhe počas registrácie v piatok a sobotu
→ Kontrolórom na kontrolných stanovištiach
→ Regulovčíkom zabezpečujúcich bezpečnosť bežcov na komunikáciach
→ KST Slávia Stropkov
→ Poddielnickemu družstvu Bukovce
→ Lesy&Farma, AG-TOP SK, s.r.o
→ Gréckokatolíckej cirkvi za možnosť trasovať beh Bukovou Hôrkou
→ Vojenskému historickému múzeu Svidník
→ M&J Slovakia s.r.o. Medvedie a Šmak Fast Food Stropkov za prípravu stravy

→ Pohostinstvu Kapišová
→ PZ Skala Mestisko
 
 
Starostovia obcí:

OcÚ Soľník, OcÚ Veľkrop, OcÚ Šemetkovce, OcÚ Miroľa

 


V roku 2022 Rusínsky ultrabeh podporili:

Sponzori:
Prešovský samosprávny kraj
Mesto Stropkov
Mesto Svidník
ZŠ Konštantínova ul. Stropkov
OO CR Horný Zemplín a Horný Šariš
Ing. Katarína Cichá – TESLA a.s. Stropkov
Jan Šotik – Techniques line s.r.o. Stropkov
→ Milan Pašeň – NANY SP s.r.o. Stropkov
Ing. Stanislav Kolcun – Coltsun-Consult s.r.o. Stropkov
Ing. Alojz Glinský – STROPTELs.r.o. Stropkov
→ Ivana Potomová – IP ConnectorTechnology s.r.o. Stropkov
HOTEL ONDAVA
Peter Berezný – Wibersp s.r.o. Stropkov
→ Ing. Ladislav Terna – Komet s.r.o Stropkov
Repro Elektronik Slovakia s.r.o. Stropkov
→ Jaroslav Bajcura – Brova s.r.o. Chotča
→ Jaroslav Saloň – SALY Stropkov
→ LOMA Trade s.r.o. Stropkov
→ Pohostinstvo ĎULA Stropkov
→ EMPE Nealko s.r.o. Stropkov
→ Šmak Fast Food Stropkov
→ Marek Remeta – Kreatívne Balóny
→ Danka Gmitterová
Ing. Marián Maruščák – AGM Worx s.r.o. Stropkov
→ Ivana Kaščáková
→ Ing. Dávid Kimák
→ Jozef Dovičák
→ Ján Uhrík
 
Poďakovanie tiež patrí:
→ Členom Klubu Bežcov Stropkov
→ Obsluhe občerstvovacích staníc Smetisko, Kapišová, Belejovce, Pod Stávkom, Dukla, Príkra, Bukovce, Potôčky, Šemetkovce
→ Cieľovému servisu pri spracovaní údajov a ostatného zabezpečenia

→ Šarmantnej obsluhe počas registrácie v piatok a sobotu
→  Kontrolórom na kontrolných stanovištiach
→ Regulovčíkom zabezpečujúcich bezpečnosť bežcov na komunikáciach
→ Doc. PhDr. Jaroslav Džoganík , CSc. SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku
→ Služba Mestský Podnik Stropkov
→ Poľovnícke združenie Ostrý vrch Rovné
→ Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla  Stropkov
→ Základná škola Mlynská Stropkov
→ ROKOLOR s.r.o. Stropkov
→ Kaviarnička Stropkov
→ Vojenské historické múzeum Svidník
→ FEDROSA SK s.r.o. Bratislava

Starostovia obcí:

OcÚ Soľník, OcÚ Bukovce, OcÚ Potôčky, OcÚ Šemetkovce, OcÚ Kapišová,
OcÚ Ladomírová, OcÚ Nižná Jedľová, OcÚ Príkra


 


V roku 2021 Rusínsky ultrabeh podporili:

→ Mesto Stropkov

→  Mesto Svidník

→  ZŠ Konštantinova ul. Stropkov

→  OO CR Horný Zemplín a Horný Šariš

→  Ing. Daniel Roth – TESLA a.s. Stropkov

→  Ing. Alojz Glinský – STROPTELs.r.o. Stropkov

→  Ivana Potomová – IP ConnectorTechnology s.r.o. Stropkov

→  Peter Berezný – Wibersp s.r.o.

→  Milan Pašeň – NANY SP s.r.o. Stropkov

→  Pekáreň Bokša s.r.o. Stropkov

→  Špajza Inak Stropkov

→  LOMA Trade s.r.o.

→  ALFA STAV Stropkov s.r.o.

→  CK Eurotour s.r.o. Stropkov

→  Pohostinstvo ĎULA Stropkov

→  EMPE Nealko s.r.o. Stropkov

→  Šmak Fast Food Stropkov

→  BENU Lekáreň

→  Marek Remeta – Kreatívne Balóny

→  PaedDr. Milan Majerský PhD.

→  Ing. Dušan Lukáč

→  ng. Božena Hamaďáková s.r.o.

→  Marek Janoško

→  Danka Gmitterová

→  Ing. Marián Maruščák – AGM Worx s.r.o. Stropkov

→  Ivana Kaščáková

→  Ing. Dávid Kimák