Rusínsky ultra beh

Rusínska 100 (R100) – Rusínska 66 (R66)

„Ne všŷtko hvarj, što znaš . . . ! No furt znaj, što hvaryš . . . !“

Ultratrailový beh a diaľkový pochod o dĺžke 111,6 a 73,6 km so štartom aj cieľom v meste Stropkov.

Trasy vedú Ondavskou vrchovinou v Zemplínskej župe a pokračujú do susednej Šarišskej župy cez mesto Svidník ležiace v severnej časti Nízkych Beskýd.
Trasy prechádzajú regiónom rusínskych obcí, po hranici s Poľskom a R100 sčasti prechádza chránenou krajinnou oblasťou Východné Karpaty. Región je zaujímavý ako prírodne tak aj urbanisticky, nezabúdajúc na miesta z histórie bojov I. a II. sv. vojny.
Zo zaujímavostí regiónu možno spomenúť historické sakrálne stavby „drevené kostolíky“, pamätníky a hrobové miesta padlých z I. a II. svetovej vojny, prírodné a interiérové expozície vojnovej techniky, vyhliadkové veže, pútnické miesta, množstvo národných kultúrnych pamiatok, historické objekty, objavené artefakty z histórie a iné.
Logistickým centrom, zázemím, štartom ako aj cieľom je areál ZŠ na Konštantínovej ulici v Stropkove /v susedstve Námestia SNP/. Miesto je dobrým východiskom, ako z hľadiska dopravy, tak aj doplnkových služieb pre zúčastnených. Nocľah je možné uskutočniť v priestoroch telocvične a v priľahlých ubytovacích zariadeniach mesta vo forme penziónov a hotela, prípadne zariadení susedných okresov.

Štart pretekov je o 7:00 hod. na Námestí SNP.
Časový limit na celé preteky je 29 hod.

Doprava do centra pretekov je len formou autobusovej dopravy, resp. individuálnou osobnou dopravou. Železničné spojenie v regióne nie je.

Trasa R100 vedie v prevažnej väčšine po značených turistických trasách. So začiatkom v meste Stropkov, pokračuje cez obec Vojtovce do obce Soľník, následne trasa pred obcou Veľkrop prebieha okolo významného cintorína z I. svetovej vojny, pokračuje a pretína misijné miesto Bukovú Hôrku, ďalej do obce Gribov. Následne po historickej ceste Jozefínka do obcí s drevenými kostolíkmi Miroľa a Príkra a pokračuje po štátnu hranici s Poľskom. Trasa ďalej prechádza areálom vyhliadkovej veže a pamätníka Dukla, potom pretína cestu E371 na hraničnom prechode s Poľskom „Komárnik-Barwinek“, ďalej po hranici a následne opúšťa hranicu a smeruje do obce Medvedie, pokračuje opäť po hranici až do miesta, kde zbieha do bývalej obce Kuchtovce. Následne do obcí Kečkovce, Belejovce, Nižná Jedľová a mesta Svidník. Na záver trasa pokračuje smerom do obce Rakovčík, kde opäť pretína E371 a v záverečnom stúpaní na kótu Baňa. V záverečnom klesaní cez mestskú časť Stropkov-Bokša do cieľa v zázemí ZŠ Konštantínova Stropkov.

Trasa R66 sa odkláňa v obci Gribov vľavo, smerom na obec Šemetkovce s dreveným kostolíkom, pokračuje prechodom cez medzinárodnú cestu v k.ú. obce Ladomírová, ďalej do obce Kapišová a v obci Nižná Jedľová sa napája na trasu R100 a spoločne končí v zázemí v Stropkove.

Trasy v malej miere kopírujú a pretínajú hlavné komunikácie a minimálne trasujú po cestách II. a III. triedy a po miestnych komunikáciách. Kolízia s automobilovou dopravou na R100 je prechodom medzinárodnej cesty E371 na hraničnom prechode „Komárnik-Barwinek“, potom cez cestu I. triedy v meste Svidník, cez E371 v obci Rakovčík. R66 pretína E371 v obci Ladomírová.

Servis vo forme kontrol je vykonávaný na miestach s možnosťou odklonu od trasy a v čo najmenšom počte. Ako kontrolné stanovište sa využívajú aj občerstvovacie stanice. Tajné kontroly na trase nie sú.

Občerstvovacie stanice sú situované pri trase, prevažne na miestach dostupnosti jednoduchšej dopravy komodít a v počte a v ponuke zodpovedajúcej charakteru pretekov.

Celá filozofia pretekov je ponímaná ekologicky a využívajú sa všetky dostupné formy eliminácie záťaže na životné prostredie.