Rusínska 66

Itinerár trasy R66 /dĺžka 71 km, prevýšenie 2602 m/

Námestie SNP Stropkov – ul. Konštantínová – ul. Školská – ul. Petejovská – ul. Bokšanská – ul. Čerlinská – Zimný potok – Pánová lúka – Banské – Kochman – Studené – Rakovčík – Poľovnícka chata – Rajsová hora – Sedlo Grob – Ostrý vrch – Hora – Skanzen – ul. Festivalová – Pamätník II. sv. vojny – Hrabníky – hl. cesta – zastávka bus Nižná Jedľová – Hricková – krčma Kapišová – Sudová dolina – Holobutov – Kytkaňa – Ladomírová  Kyjovský potok  Šemetkovce  Od chotára – Ščob – Panský potok – Gribov – Fabrika – Nová miera – rázcestie Buková Hôrka – Buková Hôrka – rázcestie Bukovce – Chotčanka most – skládka dreva – Radový – Kozubová – Veľkrop – cintorín I. sv. vojny – Plošť – Soľník – Kúty – Dlhá – Dovžany – Potôčky – Kruh – Klin – Vojtovce – Hôrka – Pod Skalkou – Kozinec – Bankovská hora – ul. Majerská – ZŠ Konštantínova ul. Stropkov

 

Občerstvovacie stanice:

OS 1 – Smetisko /15,4 km/

OS 2 – Kapišová /27,8 km/

OS 3 – Šemetkovce /41,6 km/

OS 4 – Bukovce /51,7 km/

OS 5 – Potôčky /65,0 km/