Itinerár Rusínskej 100

Itinerár trasy R100 /dĺžka 111,6 km, prevýšenie 4284 m/

Námestie SNP Stropkov – ul. Cintorínska – Nad majetkami – Kozinec Hôrka – Vojtovce – Masková roľa – Za potôčkami  Dlhá  Soľník   Plošť – cintorín I. sv. vojny  Veľkrop  Kozubová  Radový  Chotčanka most – rázcestie Bukovce – Buková Hôrka – rázcestie Buková Hôrka – Nová miera – Gribov – Jozefínka – Miroľa – Rusínov – Košarisko – Príkra – Magala – Sedlo Javoriny – Kyčera – Vyhliadková veža Dukla – Dukla Pamätník – Barwinek hraničný prechod Brdo – hrebeň Hlboké potoky Za dolníkom – Medvedie penzión Medveď – Pomirky Skalné Stávok Mazgalica – Tepajec Filipovské sedlo – Uhliská – Kuchtovce – Kýčerka – Kečkovce – Kálinec Belejovce Rohuľa – Hnojisko Nižná Jedľová Hrabníky – pamätník II. sv. vojny – Svidník – ul. Sov. hrdinov – Hora Ostrý vrch Sedlo Grob Rajsová hora – Poľovnícka chata Rakovčík Kochman – Banské – Baňa – Bokša ul. Bokšanská ul. Petejovská – ul. Ondavská ul. Školská – ul. Hrnčiarska – ul. Komenského – ul.Konštantínova – ZŠ Konštantínova ul. Stropkov

 

Občerstvovacie stanice:

OS 1 – Veľkrop /15,2 km/

OS 2 – Miroľa /31,1 km/

OS 3 – Dukla /47,5 km/

OS 4 – Medvedie /58,9 km/

OS 5 – Kuchtovce /74,9 km/

OS 6 – Svidník /91,0 km/

OS 7 – Rakovčík /100,8 km/