Propozície behu 10 km

Propozície 11. ročníka cestného behu

„STROPKOVSKÁ DESIATKA“

Usporiadateľ:          Klub bežcov Stropkov a mesto Stropkov

Miesto:                     Stropkov (Slovensko)

Termín:                     12. máj 2024 (nedeľa)

Štart:                         11.00 hod. Námestie SNP v Stropkove

Cieľ:                          Námestie SNP v Stropkove

Trať:                    Trať je od roku 2017 oficiálne premeraná a certifikovaná. Od štartu až do cieľa je prevažne rovinatá. Bežci absolvujú trasu s tvrdým asfaltovým povrchom, ktorá vedie z Námestia SNP, cez ulice Cintorínska, A. Hlinku, Chotčanská, smerom do obce Chotča. Pri obecnom úrade v Chotči je obrátka o 180° a bežci pokračujú po rovnakej trase naspäť do cieľa na Námestí SNP. Beží sa bez obmedzenia cestnej premávky.

 

Registrácia:

Online:           od 01.03.2024 – do 09.05.2024 na www.stropkovska20.sk/registracia/

Osobne:         12.05.2024 od 8.00 hod. do 10.30 hod. v deň podujatia na Námestí SNP v Stropkove


 

Prihláška nadobúda platnosť až po zaplatení štartovného poplatku. Účastníkom, ktorí sa budú registrovať priamo pri prezentácii v deň podujatia 12.05.2024, negarantujeme kompletnosť uvítacieho balíčka!


Štartovné:

Pri platbe:    – do 09.05.2024 …,– €

                    – po 09.05.2024 …,– € (pri prezentácii).

Výška štartovného závisí od dátumu pripísania platby na účet Klubu bežcov (počítajte s dĺžkou prevodu peňazí z iných bánk). Zaplatené štartovné sa nevracia! V prípade oznámenia o neúčasti najneskôr do piatku 10.05.2024, má pretekár možnosť uplatniť si zaplatené štartovné v nasledujúcom ročníku podujatia.

 

Možnosť platby:

1. bankovým prevodom          do 09.05.2024

2. hotovosť                              po 09.05.2024 (pri prezentácii v deň pretekov).

 

Údaje pre platbu bankovým prevodom na účet:

Číslo účtu v IBAN: SK20 8330 0000 0025 0233 4632

Banka: FIO banka, a. s.

BIC: FIOZSKBAXXX

Správa pre prijímateľa: MENO PRIEZVISKO, KOD DISCIPLÍNY (Napr.: EMIL ZATOPEK, M10).

 

Čo je zahrnuté v štartovnom poplatku?

V štartovnom poplatku je zahrnuté:

  • uvítací balíček (štartové číslo, darček – obdržíte na prezentácii po zaplatení štartovného poplatku)
  • občerstvenie na trati (5 km, 8 km) a v cieli (10 km) po dobehnutí
  • šatne, sprchy a možnosť regenerácie v krytej plavárni pri ZŠ Konštantínova ul.
  • od 12:30 obed.


Poistenie:

Organizátor neposkytuje účastníkom poistenie. Zabezpečenie poistenia akéhokoľvek druhu (zdravotné, úrazové, zodpovednosti za škodu, cestovné a pod.) je na zodpovednosti účastníka podujatia. Prípadné náklady za ošetrenie, hospitalizáciu, spôsobenú škodu a pod. budú prenesené na účastníka.
Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti účastníka, aby absolvoval pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získal informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa Stropkovskej dvadsiatky. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

 

Prezentácia a vyzdvihnutie štartových čísel:

Na Námestí SNP v Stropkove 12.05.2024 (nedeľa) od 8.00 hod. do 10.30 hod.

Nakoľko budú pretekári označení len jedným štartovým číslom, sú povinní umiestniť si ho na hrudi, aby bolo viditeľné a dobre čitateľné pre rozhodcov.


Kategórie:

Muži:           M10 – bez rozdielu veku

Ženy:           Ž10 – bez rozdielu veku

 

Odmeny:

Všetci ocenení získajú vecné ceny.

Kat. muži:      M10 – 3 pretekári

                      M Stropkov – 3 pretekári 

Kat. ženy:      Ž10 – 3 pretekárky

                      Ž Stropkov – 3 pretekárky

Výsledky a vyhlásenie víťazov:

Výsledky budú dostupné po skončení podujatia na stránke www.stropkovska20.sk. Pretekári budú vo výsledkovej listine zoradení podľa času od štartového výstrelu po moment prebehnutia cieľom. Meraný bude reálny čas behu.

Vyhlásenie víťazov a odovzdanie cien prebehne v priestore cieľa od 11.50 hod., prípadne po dobehnutí min. 3 pretekárov jednotlivých kategórií.

 

Časový limit:            1,5 hodiny od štartu

 

Všeobecné ustanovenia:

Prípadné zmeny oproti propozíciám budú účastníkom pretekov oznámené pri prezentácii.

V súlade s GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu Rady EÚ 2016/679 (ďalej len Nariadenie) a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov (ďalej len Zákon) s platnosťou od 25.5.2018 každý účastník súhlasí s tým, aby organizátor podujatia Klub bežcov Stropkov spracúval jeho osobné údaje uvedené v registračnej prihláške pre účely vedenia evidencie bežcov na tomto podujatí.

Súčasne udeľuje organizátorom podujatia neodvolateľný a bezplatný súhlas na použitie fotodokumentácie a videodokumentácie zhotovenej počas podujatia pre akékoľvek účely ďalšej prezentácie podujatia.

Pripomienky a protesty ohľadom pretekov možno podať hlavnému rozhodcovi do 30 min. po vyhlásení výsledkov.

Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pretekov sa zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť!!!