Mapa Rusínskej 100

Pre náhľad trasy R100 klikni tu

 

Trasa R100 vedie v prevažnej väčšine po značených turistických trasách.

So začiatkom v meste Stropkov, pokračuje cez obec Vojtovce, obec Soľník, obec Veľkrop, potom pretína misijné miesto Bukovú Hôrku, ďalej do obce Gribov, následne po historickej ceste Jozefínka do obce Miroľa, nasleduje obec Príkra a pokračuje po hranici s Poľskom. Ďalej trasa prechádza areálom vyhliadkovej veže a pamätníka Dukla, následne pretína cestu E371 na hraničnom prechode s Poľskom „Komárnik-Barwinek“, ďalej po hranici a následne opúšťa hranicu a smeruje do obce Medvedie. Trasa pokračuje opäť po hranici až do miesta, kde zbieha do bývalej obce Kuchtovce, následne do obce Kečkovce, Belejovce, Nižná Jedľová a mesta Svidník. Na záver trasa pokračuje smerom do obce Rakovčík, kde opäť pretína E371 a v záverečnom stúpaní na kótu Baňa.  V záverečnom klesaní smerom cez mestskú časť Stropkov-Bokša do zázemia priestoroch telocvične pri ZŠ na Konštantínovej ul. v Stropkove.


Mapy hiking R100:  https://mapy.dennikn.sk/…

 

GPX R100:  https://uloz.to/…23-final-gpx!ZGx0MGR1LmIzMzIuLzDkZJR0AwIwGUAIoz1zHHc1ZyuBLzEy 


 Výškový profil R100

vyskovy_profil_R100_2023_800

Výškový profil a Kontrolné body R100