2 % z dane

Aj v roku 2021 nám môžete pomôcť poukázaním 2% alebo 3% z Vašich daní.

 

Milí športoví priatelia!

Daňový systém Slovenskej Republiky nám všetkým ponúka každoročne jednu z mála možností adresne rozhodnúť, ako bude časť zo sumy, ktorú odvádzame do štátneho rozpočtu, použitá. Nepremeškajte príležitosť priamo ovplyvniť, kam budú smerovať 2% z Vašich daní.

Klub bežcov Stropkov je občianskym združením, ktoré prostredníctvom súťažných aj nesúťažných bežeckých podujatí pre verejnosť propaguje význam pohybu pre zdravý komunitný život. Naše aktivity majú neziskový charakter a aby sme ich mohli v prospech všetkých zmysluplne realizovať, potrebujeme naplniť príjmovú časť klubového rozpočtu prostriedkami na ich financovanie.

Stropkovská dvadsiatka (polmaratón), Stropkovská desiatka, Veľkonočná desiatka, detské bežecké súťaže počas druhej májovej nedele, Stropkovský večerník, Silvestrovský beh, 24 le Run, Rusínsky ultra beh, klubové výjazdy na športové podujatia na Slovensku i v zahraničí, … To je niekoľko príkladov aktivít, ktoré v tomto roku plánuje organizovať Klub bežcov Stropkov. Všetky sú zamerané na širokú verejnosť.

Bude nám nesmiernou cťou, pokiaľ sa nám podarí Vás touto cestou inšpirovať k poukázaniu 2% z Vašich daní práve na tento účel. Ponúkame Vám istotu, že podporíte reálne projekty pre reálnych ľudí. Poskytujeme službu verejnosti. Ďakujeme, že nám v tom svojimi rozhodnutiami pomáhate.

Váš Klub bežcov Stropkov.


Podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sa Klub bežcov Stropkov uchádza o poukázanie 2% z dane z príjmov.

Údaje na poukázanie 2% (3%):

Obchodné meno (názov):  Klub bežcov Stropkov
Právna forma:  občianske združenie
IČO:  42037603
Sídlo:  Kukučínova 898/6, 091 01 Stropkov


Postup pre:

1. zamestnancov

2. živnostníkov, ktorí sami podávajú daňové priznanie

3. firmy

 

Aktuálne tlačivá na poukázanie 2% (3%) za rok 2020 nájdete tu:

Tlačivá pre zamestnancov

Vyhlásenie o poukázaní pre zamestnancov
Potvrdenie o zaplatení dane

 

Tlačivá pre živnostníkov

Daňové priznanie FO typ A
Daňové priznanie FO typ B


Tlačivo pre firmy

Daňové priznanie PO, súčasťou ktorého je príloha k daňovému priznaniu

 

Pre našich dobrovoľníkov: dobrovoľníci, ktorí nám v roku 2020 venovali aspoň 40 hodín dobrovoľníckej práce nám môžu poukázať až 3 % dane. Potvrdenie o dobrovoľníckej práci je potrebné doložiť k Vášmu Vyhláseniu o poukázaní (ak ste zamestnanec a požiadali ste svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň) alebo k Vášmu daňovému priznaniu (ak si daňové priznanie podávate sami). Potvrdenie Vám radi vystavíme, stačí si ho vyžiadať na adrese organizator@stropkovska20.sk .

ĎAKUJEME ZA VAŠU POMOC!

Veľmi si ju ceníme aj napriek tomu, že Vám nemôžeme osobne poďakovať, nakoľko zo zákona nie je možné, aby daňové úrady zverejňovali darcov 2%.

Preto budeme radi, ak nám napíšete krátku správu na organizator@stropkovska20.sk v prípade, že ste sa rozhodli venovať nám svoje 2%. Radi s Vami ostaneme v kontakte a dáme Vám vedieť, čo máme nové a čo sa u nás deje aj vďaka Vašim 2%.